Zamów

Czy wiesz, że...

rodziców wskazuje „Internet, telewizję, cyberprzemoc, pornografię, gry komputerowe” jako największe zagrożenie dla swoich dzieci

Pornografia kaleczy!

Potencjalne konsekwencje kontaktu dziecka z pornografią to:
  • Uzależnienie takie jak w przypadku alkoholu czy narkotyków.
  • Niezdolność do budowania relacji opartej na miłości w dorosłym życiu.
  • Nieodpowiedzialne i ryzykowne zachowania seksualne.
  • Wczesna inicjacja seksualna i nieplanowane ciąże.

Możesz temu zapobiec

Przedstawiamy publikację, która pomoże każdemu rodzicowi zmierzyć się z tymi zagrożeniami! Dzięki naszej książce "Dzieciństwo wolne od pornografii" zrozumiesz zagrożenie, dowiesz się jak chronić dziecko oraz co robić w sytuacji, kiedy styka się ono z nieodpowiednimi treściami.

Dowiesz się:

  • Na czym polega zagrożenie pornografią.
  • Jakie są konsekwencje neurologiczne, psychologiczne i społeczne tego zjawiska.
  • Jak przygotować dziecko na potencjalne zagrożenia wirtualnego świata.
  • Jak zabezpieczyć domowy sprzęt podłączony do Internetu.
  • Co robić, kiedy problem pornografii dotyka naszych bliskich.

Autor

Bogna Białecka
Psycholog, żona, matka czwórki dzieci, autorka książek psychologicznych o charakterze poradnikowym, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, redaktor portalu dla nastolatków www.pytam.edu.pl

Nakład publikacji w wersji drukowanej został wyczerpany. Zamów wersję elektroniczną.

egz.
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w następujących celach:
a) w celu wykonania zamówienia; przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji; przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez naszą Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO.
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Centrum, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org
Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.
Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
* pola wymagane
Polityka prywatności | Polityka cookies | Regulamin serwisu